Now showing items 1-3 of 1

    Copolymerization via Acrylic Acid (1)
    Lignin (1)
    Sulfation, sulfomethylation and phenolation of softwood kraft lignin (1)